लैङ्गिक समानता

लैङ्गिकता भनेको के हो ?

महिला र पुरुषको लागि सामाजिक रुपमा निर्माण गरिएको महिला र पुरुषको भूमिका एवं सामाजिक सम्बन्धलाई लैङ्गिकता भनिन्छ । लैङ्गिकताले महिलाका विषयमा मात्र ध्यान गर्ने नभई दुबै महिला र पुरुषमा ध्यान गर्छ । लिङ्ग र लैङ्गिकता एकै होइन यी बिचको भिन्नता भनेको लैङ्गिकता सामाजिक रुपमा बनेको लिङ्ग हो भने लिङ्ग प्राकृतिक रुपमा ।

New Picture (1)

लिङ्ग  र लैङ्गिकता बिचको भिन्नता

लिङ्ग भन्नाले महिला र पुरुष बिचका जैबिक भिन्नता एवं विशेषतालाई जनाउँछ भने लैङ्गिकता भन्नाले समाजले महिला र पुरुषको लागि निर्माण गरेको भूमिका र सम्बन्धहरुलाई जनाउँछ ।

लिङ्ग 

लैङ्गिकता

 

 

 

 

 

 

 

जैविक सामाजिकरुपमा निर्मित
प्राकृतिक अप्राकृतिक
जन्मसँगै निश्चित जन्मसँगै निश्चित हुदैन
तसर्थ
परिवर्तन गर्न नसकिने परिवर्तन हुन सक्न
उदाहरण

 

 

 

महिलाले मात्र सन्तान जन्माउन

सक्छ ।

 

महिलाले पनि पुरुषले जस्तै समान काम गर्न सक्छ ।
पुरुषले मात्र शुक्रक्रिट प्रदान गर्न

सक्छ ।

 

पुरुषले पनि बच्चाहरुको हेरबिचार गर्न

सक्छ ।

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!